PRZEŁĄCZNIKI

Przełączniki dźwigniowe

Przyciski typu reset

Przełączniki kołyskowe

Przełączniki typu

DIP-SWITCH

Przełaczniki dźwigniowe mono i bistabilne, jedno lub dwu sekcyjne, dwu lub trój pozycyjne, z tworzywa lub metalowe.

Przyciski mono lub bistabilne, wciskane, w wersjach małych podświetlanych mikroprzełaczników jak i przycisków wandaloodpornych.

Szeroka gama przełaczników typyu ROCKER używanych do dużych obciążeń elektrycznych o dużej niezawodności działania.

Wielosekcyjne minaiturowe, niskoprądowe i niskonapięciowe przełaczniki.

       

Przełączniki krańcowe, Micro-Switch

Przełączniki Tact-Switch

Przełączniki suwakowe

 

Mikroprzełaczniki szeroko stosowane w automatyce o wysokich parametrach elktrycznych .

Typwe przyciski klawiaturowe do o różnych długościach dźwigini rozstawieiniu nóżek.

Miniaturowe przełaczniki suwakowe, hebelkowe niskoprądowe i niskonapięciowe.

 
       
       
<<< OFERTA <<< ELEMENTY MECHANICZNE