ZŁĄCZA ROZŁĄCZNE
AK(Z) 130/…-5,0(5.08) STL(Z) 130/…-5,0-V AK(Z) 950/…-5,0(5,08)

AK(Z) 950/…F-

5,0(5,08)

złacze śrubowe, zestawia-ne, rozłączne, 2 lub 3 pinowe raster 5.00mm(ew.5.08mm), 1.5/1.0mm 2  250V, 8/7A VDE

ISO9001

wtyk szpilkowy do druku od 2 do 24 pinów, raster 5.00mm (ew.5.08mm) V-pionowy, śr.otworu  w druku 1.5mm, 250V, 10A

ISO9001

złacze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 24 pinów raster 5.0mm (ew.5.08mm), 2.5/2.5mm 2  300V, 12A VDE

ISO9001

złacze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 24 pinów, F-z mocowaniem, raster 5.0mm (ew.5.08mm), 2.5/2.5mm 2  300V, 12A VDE

ISO9001
       

STL(Z) 950/…-

5,0(5.08)-V(H)
STL(Z) 950/…G 5,0(5.08)-V(H)

STL(Z) 950/…F-

5,0(5,08)-H
AKZS 950/…G-5,08

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 24 pinów, raster 5.0mm (ew. 5.08mm),V-pionowy, H-poziom śr.otworu w druku 1.4mm  250V, 12A

VDE, ISO9001.

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 24 pinów, G-zamkniety, raster 5.0mm (ew. 5.08mm),V-pionowy, H-poziomy śr.otworu w druku 1.4mm, 250V, 12A VDE

ISO9001

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 24 pinów, raster 5.0mm (ew. 5.08mm),F- z mocowaniem, V-pionowy, H-poziomy ś.otworu w druku 1.4mm, 250V, 12A VDE

ISO9001

złacze śrubowe na szynę,

wtyk i gniazdo, od 2 do 24 pinów, raster 5.08mm,

2.5/2.5mm 2  250V, 12A

ISO9001
       

AKZS 950/…F-5,08

AKZS 950/…GMB-5,08

AKZ 960/…-7,62 STLZ 960/…-5,08-V(H)

złącze śrubowe, wtyk i gniazdo na szynę, od 2 do 24 pinów, F- z mocowa-niem, raster 5,08mm

2. 5/2.5mm2, 250V, 12A

ISO9001

złacze śrubowe rozłaczne, wtyk i gniazdo mocowane do druku, od 2 do 24 pinów raster 5.08mm, 2.5/1.5mm 2  250V, 12A

ISO9001

złacze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 16 pinów raster 7,62mm, 2.5/2.5mm 2  300V, 12A

ISO9001

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 16 pinów, raster 7,62mm, V-pionowy,H-poziomy, śr.otworu w druku 1.4mm, 300V, 12A

ISO9001

       
STLZ 960/…G-5,08-V(H) STLZ 970/…-5,08-V+H STLZ 970/…F-5,08-H

STL 975/…G-

5.00-V(H)

wtyk szpilkowy do druku

2 - 16 pinów, G-z bocz-kami, raster 7,62mm, V-pionowy,H-poziomy, śr. w druku1.4mm, 300V, 12A

ISO9001

wtyk szpilkowy 2-rzędowy do druku, 2 -12 pinów, raster 5,08mm, V-pio-nowy, H-poziomy śr.otw. w druku 1.4mm  300V,12A

ISO9001

wtyk szpilkowy 2-rzędowy do druku, 2 -12 pinów,F- z mocowaniem, raster 5,08mm, H-poziomy śr.otw. w druku 1.4mm  300V,12A

ISO9001

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 24 pinów, raster 5.00mm,V-pionowy,H-poziomy, śr.otw. w druku 1.4mm  250V, 12A, ISO9001

       
STLZ 990/…G-5,08

AK(Z) 1100/…-

5,0(5,08)
AK(Z) 1110/…-5,0(5,08) AKZ 1200/…-5,08

wtyk szpilkowy do druku

2 - 246 pinów, G-z bocz-kami, raster 5,08mm,

kątowy, śr. otw. w druku1.4mm, 300V, 12A

ISO9001

złącze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 20(16) pinów raster 5,0mm (ew,5,08) 2.5/2.5mm 2  250V, 12A

ISO9001

złącze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 20(16) pinów raster 5,0mm (ew,5,08) 2.5/2.5mm 2  250V, 12A

ISO9001

złącze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 24 pinów raster 5,08mm, rónoległe, 2.5/2.5mm 2  250V, 12A

ISO9001

       

AK(Z) 1550/…-

3,5(3,81)

STL(Z) 1550/…G-

3,5(3,81)-V(H)

STLZ 1570/…G-

3,81-V

STLZ 1590/…G-

3,81

złącze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 20(16) pinów raster 3,5mm (ew,3,81) 1.5/1.0mm 2  160V, 8A

ISO9001

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 20 pinów, raster 3.5mm (ew.3.81mm),V-pionowy, H-poziomy śr. otw.w druk 1.2mm, 250V, 10A, ISO9001

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 20 pinów, raster 3.81mm,V-pionowy, H-poziomy śr. otw.w druk 1.2mm, 250V, 10A, ISO9001

wtyk szpilkowy do druku od 2 - 20 pinów, raster 3.81mm, kątowy, śr. otw. w druk 1.2mm, 250V, 10A, ISO9001

       
AKZ 1700/…-3,81 AKZ 1710/…-3,81 Kodery  

złacze śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 20 pinów raster 3,81mm, 1.5/1.0mm 2  160V, 8A

ISO9001

śrubowe, rozłaczne,

od 2 do 20 pinów raster 3,81mm, 1.5/1.0mm 2  160V, 8A

ISO9001

1

Wkładki do złącz blokujace włożenie inaczej zakodowanej wtyczki, stosowane do złacz AK i STL po 6szt. na krążku

ISO9001

 
       
<<< OFERTA